Open main menu

Soviet Union order of battle 1936

Contents

Army

STAVKA (HQ)

 • Leningrad Front (HQ)
  • 7ya Armiya (HQ)
   • 54. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 71. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 14ya Armiya (HQ)
   • 42nd Corps (HQ)
    • 122. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 104. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 14. 'Krivorozhskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 1. Tankovaya Diviziya (Light Armor, Light Armor, Motorized)
  • 23ya Armiya (HQ)
   • 19th Corps (HQ)
    • 142. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 50th Corps (HQ)
    • 43. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 10th Mechanised Corps (HQ)
    • 198. Moto. Strelkovaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 1st Mechanized Corps (HQ)
   • 163. Motostrelkovaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 177. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 191. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 8. 'Minskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
 • Baltic Front (HQ)
  • 8ya Armiya (HQ)
   • 10th Corps (HQ)
    • 10. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 48. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 12th Mechanised Corps (HQ)
    • 202. Moto. Strelkovaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 11ya Armiya (HQ)
   • 16th Corps (HQ)
    • 5. 'Vitebskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 33. 'Belorusskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 29th Corps (HQ)
    • 179. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 184. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 3rd Mechanised Corps (HQ)
    • 2. Tankovaya Diviziya (Light Armor, Light Armor, Motorized)
    • 84. Mechanised Division (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 27ya Armiya (HQ)
   • 22nd Corps (HQ)
    • 180. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 183. Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 24th Corps (HQ)
    • 181. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 182. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 16. 'Ul'yanovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 3. 'Tihookeanskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
 • Western Front (HQ)
  • 3ya Armiya (HQ)
   • 4th Corps (HQ)
    • 27. 'Omskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 56. 'Moskovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 85. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 21st Corps (HQ)
    • 24. 'Samaro-Ul'yanov.' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 17. 'Gor'kovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 50. 'Tamanskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 4ya Armiya (HQ)
   • 28th Corps (HQ)
    • 6. 'Orlovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 42. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 14th Mechanised Corps (HQ)
    • 205. Motorizovannaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
   • 49. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 10ya Armiya (HQ)
   • 5th Corps (HQ)
    • 86. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 13. 'Dagestanskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 113. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 1st Corps (HQ)
    • 2. 'Belorusskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 8. 'Minskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 6th Cavalry Corps (HQ)
    • 6. 'Chongarskaya' Kav. Div. (Cavalry, Cavalry, Armored Car)
   • 6th Mechanised Corps (HQ)
    • 4. Tankovaya Diviziya (Light Armor, Light Armor, Motorized)
    • 29. Motorizovannaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 13ya Armiya (HQ)
   • 2nd Corps (HQ)
    • 161. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 100. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 47ya Armiya Corps (HQ)
   • 143. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 121. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 55. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 17th Mechanised Corps (HQ)
   • 209th Motorised Division (Light Armor, Motorized, Motorized)
 • South West Front (HQ)
  • 5ya Armiya (HQ)
   • 15th Corps (HQ)
    • 45. 'Volynskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 62. 'Turkestanskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 27th Corps (HQ)
    • 87. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 6ya Armiya (HQ)
   • 6th Corps (HQ)
    • 159. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 37th Corps (HQ)
    • 139. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 141. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 5th Cavalry Corps (HQ)
    • 3. 'Bessarabskaya' Kav. Div. (Cavalry, Cavalry, Armored Car)
   • 4th Mechanised Corps (HQ)
    • 81. Motorizovannaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 12ya Armiya (HQ)
   • 17th Corps (HQ)
    • 164. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 60. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
    • 69. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 26ya Armiya (HQ)
   • 8th Corps (HQ)
    • 99. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 173. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 8th Mechanised Corps (HQ)
    • 7. Motorizovannaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 31ya Armiya Corps (HQ)
   • 193. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 195. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 200. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 36ya Armiya Corps (HQ)
   • 140. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 146. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 228. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 49ya Armiya Corps (HQ)
   • 199. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 197. 'Kievskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 190. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 55ya Armiya Corps (HQ)
   • 189. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 169. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 130. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 15. Mechanized Corps (HQ)
   • 212th Mechanised Division (Light Armor, Motorized, Motorized)
  • 24. Mechanized Corps (HQ)
   • 216th Mechanised Division (Light Armor, Motorized, Motorized)
 • Southern Front (HQ)
  • 9ya Armiya (HQ)
   • 35th Corps (HQ)
    • 176. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 95. 'Moldavskaya' Strelk. Div. (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
   • 14th Corps (HQ)
    • 25. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 51. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 48th Corps (HQ)
    • 74. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 2nd Cavalry Corps (HQ)
    • 9. 'Krymskaya' Kav. Div. (Cavalry, Cavalry, Armored Car)
   • 2nd Mechanised Corps (HQ)
    • 15. Motorizovannaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Armored Car)
  • 7ya Armiya Corps (HQ)
   • 116. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 196. 'Dnepropetrov.' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 206. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 9ya Armiya Corps (HQ)
   • 156. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 106. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 32. Kavaleriyskaya Diviziya (Cavalry, Cavalry, Armored Car)
  • 47. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
 • Transcaucasus Front (HQ)
  • 23rd Corps (HQ)
   • 136. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 138. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 3rd Corps (HQ)
   • 47. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 28th Mechanised Corps (HQ)
   • 6th Tank Division (Light Armor, Light Armor, Motorized)
  • 17. 'Gor'kovskaya' Strelk. Div. (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 63. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 24. Kavaleriyskaya Diviziya (Cavalry, Cavalry, Armored Car)
 • Arkhangelsk Front (HQ)
  • 88. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
 • Moscow Front (HQ)
  • 118. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 235. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
 • North Caucasus Front (HQ)
  • 26th Mechanised Corps (HQ)
   • 203. Motostrelkovaya Diviziya (Motorized, Motorized, Motorized)
  • 157. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 28. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
 • Orel Front (HQ)
  • 30th Corps (HQ)
   • 19. 'Voronezhskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 217. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 33rd Corps (HQ)
   • 89. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 120. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
 • Central Asia Front (HQ)
  • 58th Corps (HQ)
   • 68. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
   • 83. Strelkovaya Div. (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
 • Transbaikal Front (HQ)
  • 17ya Armiya (HQ)
   • 82nd Motorised Division (Motorized, Motorized, Motorized)
  • 12th Corps (HQ)
   • 65. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 94. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 114. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 93. 'Vostochno-Sibir.' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)

Far Eastern Theatre (HQ)

 • Far Eastern Front (HQ)
  • 1ya Armiya (HQ)
   • 59th Corps (HQ)
    • 39. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 59. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 22. 'Krasnodarskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 26th Corps (HQ)
    • 26. 'Zlatoustovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 21. 'Permskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 30th Motorised Corps (HQ)
    • 239. Motostrelkovaya Diviziya (Light Armor, Motorized, Motorized)
   • 1. Strelkovaya Brigade (Infantry)
   • 4. Strelkovaya Brigade (Infantry)
   • 5. Strelkovaya Brigade (Infantry)
  • 2ya Armiya (HQ)
   • 12. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
   • 3. 'Tihookeanskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 25ya Armiya (HQ)
   • 39th Corps (HQ)
    • 92. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 32. 'Saratovskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
    • 40. 'Bogucharskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
  • Special Forces Far East (HQ)
   • 101. Strelkovaya Diviziya (Mountaineer, Mountaineer, Mountaineer)
  • 35. 'Sibirskaya' Strelk. Div. (Infantry, Infantry, Infantry)
  • 66. Strelkovaya Diviziya (Infantry, Infantry, Infantry)

Navy

Arskoje Flote

 • 1. Flotiliya Esmintsev (Destroyer 0)
 • 1. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 2. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 18. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 19. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 20. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)

Red Banner Baltic Fleet

 • Marat (Battleship 0)
 • Oktyabrskaya Revoluciya (Battleship 0)
 • 4. Flotiliya Esmintsev (Destroyer I)
 • 3. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 4. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 5. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 6. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 7. Flotiliya Podlodok (Submarine I)
 • 21. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 22. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 23. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)

Cernoje Flote

 • Black Sea Fleet (Battleship 0)
 • Krasni Kavkaz (Heavy Cruiser 0)
 • Profintern (Light Cruiser 0)
 • Pamiat Merkuriya (Light Cruiser 0)
 • Chervonaya Ukraina (Light Cruiser 0)
 • 5. Flotiliya Esmintsev (Destroyer 0)
 • 11. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 24. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 25. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)

Pacific Fleet

 • 7. Flotiliya Esmintsev (Destroyer 0)
 • 1. Transportnaya Flotiliya (Transport Ship 0)

CCCP 10ya Flote

 • 12. Flotiliya Podlodok (Submarine II)
 • 13. Flotiliya Podlodok (Submarine II)
 • 14. Flotiliya Podlodok (Submarine II)
 • 17. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)
 • 26. Flotiliya Podlodok (Submarine 0)

Air

Leningrad I. AD

 • 1. IAD (Interceptor 0)
 • 2. IAD (Interceptor 0)

Riga II. AD

 • 4. IAD (Interceptor 0)

III. AD

 • 12. BAD (Tactical Bomber 0)
 • 13. BAD (Tactical Bomber 0)
 • 9. IAD (Interceptor 0)
 • 10. IAD (Interceptor 0)

Kiev IV. AD

 • 14. IAD (Interceptor 0)

Mockba v. AD

 • 6. IAD (Interceptor 0)

Transbaikal VI. AD

 • 30. BAD (Tactical Bomber 0)

Kamchatski VII. AD

 • 29. IAD (Interceptor 0)
 • 33. BAD (Tactical Bomber 0)