Peru provinces

From Hearts of Iron 3 Wiki
Revision as of 20:00, 2 July 2013 by Meneth (talk | contribs) (Import category)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

This is a list of provinces owned by Peru in 1936.

Name ID Owner IC Leadership Manpower Energy Metal Rare Materials Crude Oil Air Base Naval Base Anti Air
Puertopardo 10008 Peru
Tumbes 10016 Peru
Borja 10017 Peru
Jaen 10023 Peru
Requena 10024 Peru
Piura 10030 Peru
Cahuapanas 10031 Peru
Chiclayo 10042 Peru
Tarapoto 10043 Peru
Trujillo 10051 Peru 1 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
Pucallpa 10052 Peru
Uchiza 10059 Peru
Puertoportillo 10060 Peru
Huaraz 10069 Peru
Huancayo 10070 Peru
Lima 10079 Peru 7 0.7 7.0 12.0 12.0 3.0 1 3 2
Camisea 10080 Peru
Avacucho 10092 Peru
Quincemil 10093 Peru
Ica 10105 Peru
Cuzco 10106 Peru 1 0.1 1.0 1.0
Puertomaldonado 10107 Peru
Nazca 10119 Peru
Putina 10120 Peru
Cabanaconde 10131 Peru
Juliaca 10140 Peru
Arequipa 10150 Peru 1 0.1 1.0 1.0 4.0 4
Cabopantoja 9975 Peru
Soldadobartra 9992 Peru
Iquitos 9999 Peru