Hearts of Iron 3 Wiki

1936

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 11.074 203 1.10 45 0.40 2.00 2.00 0.00 4.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 300.00 450.00 1.243 1.921
Interceptor 15.120 151 1.00 40 0.40 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 1.00 6.00 1.00 1.00 500.00 270.00 0.756 1.836
Tactical bomber 17.440 239 1.60 40 0.40 7.00 3.00 2.00 3.00 1.75 1.50 5.00 5.00 2.00 0.00 225.00 525.00 2.180 3.761
Transport plane 20.800 156 4.00 30 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 200.00 500.00 1.040 2.392

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 2.252 0.888 1.818 0.632 0.888 1.818 0.632 0.000 0.000 0.000 1.332 2.727 0.948 1.776 3.636 1.264 1.776 3.636 1.264
Interceptor 2.286 0.437 1.000 0.386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625 6.000 2.315 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 4.182 1.674 4.375 1.178 0.717 1.875 0.505 0.478 1.250 0.337 0.418 1.094 0.295 0.717 1.875 0.505 0.359 0.938 0.253
Transport plane 3.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1937

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 11.074 203 1.10 45 0.40 2.00 2.00 0.00 4.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 300.00 450.00 1.243 1.921
CAS 11.440 187 1.30 40 0.40 3.00 7.00 0.00 7.00 2.00 3.50 3.00 3.00 1.00 0.00 180.00 200.00 1.560 2.392
Interceptor 15.120 151 1.00 40 0.40 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 1.00 6.00 1.00 1.00 500.00 270.00 0.756 1.836
Strategic bomber 17.680 312 2.00 40 0.40 1.00 0.00 7.00 0.00 2.00 0.00 8.00 6.00 2.00 2.00 200.00 800.00 3.120 4.784
Tactical bomber 17.440 239 1.60 40 0.40 7.00 3.00 2.00 3.00 1.75 1.50 5.00 5.00 2.00 0.00 225.00 525.00 2.180 3.761
Transport plane 20.800 156 4.00 30 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 200.00 500.00 1.040 2.392

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 2.252 0.888 1.818 0.632 0.888 1.818 0.632 0.000 0.000 0.000 1.332 2.727 0.948 1.776 3.636 1.264 1.776 3.636 1.264
CAS 2.142 1.401 2.308 0.759 3.269 5.385 1.771 0.000 0.000 0.000 0.934 1.538 0.506 3.269 5.385 1.771 1.634 2.692 0.886
Interceptor 2.286 0.437 1.000 0.386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.625 6.000 2.315 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 5.516 0.181 0.500 0.127 0.000 0.000 0.000 1.269 3.500 0.886 0.363 1.000 0.253 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 4.182 1.674 4.375 1.178 0.717 1.875 0.505 0.478 1.250 0.337 0.418 1.094 0.295 0.717 1.875 0.505 0.359 0.938 0.253
Transport plane 3.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1938

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 11.662 214 1.10 50 0.45 2.00 2.00 0.00 4.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 300.00 450.00 1.309 2.023
CAS 11.660 190 1.30 45 0.45 3.00 7.00 0.00 7.00 2.00 3.50 3.00 3.00 1.00 0.00 180.00 200.00 1.590 2.438
Interceptor 15.400 154 1.00 45 0.45 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 1.00 6.00 1.00 1.00 500.00 270.00 0.770 1.870
Multi role 15.900 159 1.00 45 0.45 2.00 1.00 0.00 1.00 5.00 0.00 2.00 7.00 1.00 3.00 350.00 400.00 1.166 2.194
Naval bomber 14.840 233 1.60 45 0.45 5.00 2.00 2.00 7.00 2.00 7.00 5.00 5.00 4.00 1.00 200.00 400.00 2.120 3.657
Strategic bomber 18.020 318 2.00 45 0.45 1.00 0.00 7.00 0.00 2.00 0.00 8.00 6.00 2.00 2.00 200.00 800.00 3.180 4.876
Tactical bomber 17.760 244 1.60 45 0.45 7.00 3.00 2.00 3.00 1.75 1.50 5.00 5.00 2.00 0.00 225.00 525.00 2.220 3.830
Transport plane 21.200 159 4.00 35 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 200.00 500.00 1.060 2.438

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 2.498 0.801 1.818 0.600 0.801 1.818 0.600 0.000 0.000 0.000 1.201 2.727 0.900 1.601 3.636 1.200 1.601 3.636 1.200
CAS 2.225 1.348 2.308 0.745 3.146 5.385 1.738 0.000 0.000 0.000 0.899 1.538 0.497 3.146 5.385 1.738 1.573 2.692 0.869
Interceptor 2.372 0.422 1.000 0.379 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.530 6.000 2.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 2.528 0.791 2.000 0.595 0.396 1.000 0.298 0.000 0.000 0.000 1.978 5.000 1.488 0.396 1.000 0.298 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 3.461 1.445 3.125 0.866 0.578 1.250 0.346 0.578 1.250 0.346 0.578 1.250 0.346 2.023 4.375 1.212 2.023 4.375 1.212
Strategic bomber 5.730 0.175 0.500 0.124 0.000 0.000 0.000 1.222 3.500 0.869 0.349 1.000 0.248 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 4.337 1.614 4.375 1.157 0.692 1.875 0.496 0.461 1.250 0.331 0.404 1.094 0.289 0.692 1.875 0.496 0.346 0.938 0.248
Transport plane 3.371 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1939

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 12.250 225 1.10 50 0.45 2.50 2.25 0.00 5.00 4.50 4.75 4.62 7.50 2.00 2.00 325.00 480.00 1.375 2.125
CAS 12.210 199 1.30 45 0.45 3.50 8.50 0.00 7.25 2.00 3.50 4.62 4.50 1.00 0.00 205.00 230.00 1.665 2.553
Interceptor 16.100 161 1.00 45 0.45 1.50 0.25 0.00 0.00 8.00 0.00 1.25 8.00 1.00 1.00 560.00 320.00 0.805 1.955
Multi role 16.650 166 1.00 45 0.45 3.00 1.50 0.00 1.00 6.75 0.00 2.50 9.38 1.00 3.00 400.00 475.00 1.221 2.298
Naval bomber 15.680 246 1.60 45 0.45 5.50 2.25 2.00 8.00 2.00 7.75 6.50 6.50 4.00 1.00 225.00 475.00 2.240 3.864
Strategic bomber 18.870 333 2.00 45 0.45 1.50 0.25 9.00 0.00 2.00 0.00 10.00 7.75 2.00 2.00 225.00 900.00 3.330 5.106
Tactical bomber 18.560 255 1.60 45 0.45 8.50 3.50 2.50 3.25 1.75 1.50 6.50 6.50 2.00 0.00 250.00 600.00 2.320 4.002
Transport plane 21.800 163 4.00 35 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.75 0.00 0.00 200.00 575.00 1.090 2.507

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 2.756 0.907 2.273 0.714 0.816 2.045 0.643 0.000 0.000 0.000 1.633 4.091 1.286 1.814 4.545 1.429 1.723 4.318 1.357
CAS 2.440 1.435 2.692 0.830 3.484 6.538 2.015 0.000 0.000 0.000 0.820 1.538 0.474 2.972 5.577 1.719 1.435 2.692 0.830
Interceptor 2.592 0.579 1.500 0.543 0.096 0.250 0.091 0.000 0.000 0.000 3.086 8.000 2.899 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 2.772 1.082 3.000 0.853 0.541 1.500 0.426 0.000 0.000 0.000 2.435 6.750 1.918 0.361 1.000 0.284 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 3.864 1.424 3.438 0.901 0.582 1.406 0.369 0.518 1.250 0.328 0.518 1.250 0.328 2.071 5.000 1.311 2.006 4.844 1.270
Strategic bomber 6.284 0.239 0.750 0.178 0.040 0.125 0.030 1.432 4.500 1.067 0.318 1.000 0.237 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 4.737 1.795 5.312 1.345 0.739 2.188 0.554 0.528 1.562 0.395 0.369 1.094 0.277 0.686 2.031 0.514 0.317 0.938 0.237
Transport plane 3.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1940

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 13.034 239 1.10 55 0.50 2.50 2.25 0.00 5.00 4.50 4.75 4.62 7.50 2.50 3.00 325.00 480.00 1.463 2.261
CAS 12.650 206 1.30 50 0.50 3.50 8.50 0.00 7.25 2.00 3.50 4.62 4.50 1.50 0.50 205.00 230.00 1.725 2.645
Interceptor 16.660 166 1.00 50 0.50 1.50 0.25 0.00 0.00 8.00 0.00 1.25 8.00 1.50 2.00 560.00 320.00 0.833 2.023
Multi role 17.250 172 1.00 50 0.50 3.00 1.50 0.00 1.00 6.75 0.00 2.50 9.38 1.50 4.00 400.00 475.00 1.265 2.380
Naval bomber 16.240 255 1.60 50 0.50 5.50 2.25 2.00 8.00 2.00 7.75 6.50 6.50 10.00 1.50 225.00 475.00 2.320 4.002
Strategic bomber 19.550 345 2.00 50 0.50 1.50 0.25 9.00 0.00 2.00 0.00 10.00 7.75 2.50 2.50 225.00 900.00 3.450 5.290
Tactical bomber 19.200 264 1.60 50 0.50 8.50 3.50 2.50 3.25 1.75 1.50 6.50 6.50 5.00 0.50 250.00 600.00 2.400 4.140
Transport plane 22.400 168 4.00 40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.75 0.00 0.50 200.00 575.00 1.120 2.576

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 3.120 0.801 2.273 0.671 0.721 2.045 0.604 0.000 0.000 0.000 1.442 4.091 1.208 1.602 4.545 1.343 1.522 4.318 1.276
CAS 2.619 1.337 2.692 0.801 3.246 6.538 1.945 0.000 0.000 0.000 0.764 1.538 0.458 2.769 5.577 1.659 1.337 2.692 0.801
Interceptor 2.776 0.540 1.500 0.525 0.090 0.250 0.088 0.000 0.000 0.000 2.882 8.000 2.801 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 2.976 1.008 3.000 0.823 0.504 1.500 0.411 0.000 0.000 0.000 2.268 6.750 1.852 0.336 1.000 0.274 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 4.144 1.327 3.438 0.870 0.543 1.406 0.356 0.483 1.250 0.316 0.483 1.250 0.316 1.930 5.000 1.265 1.870 4.844 1.226
Strategic bomber 6.745 0.222 0.750 0.172 0.037 0.125 0.029 1.334 4.500 1.030 0.297 1.000 0.229 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 5.069 1.677 5.312 1.300 0.690 2.188 0.535 0.493 1.562 0.382 0.345 1.094 0.268 0.641 2.031 0.497 0.296 0.938 0.229
Transport plane 3.763 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1941

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 13.818 253 1.10 55 0.50 3.00 2.50 0.00 6.00 6.00 5.50 6.25 9.00 3.00 4.00 350.00 510.00 1.551 2.397
CAS 13.420 219 1.30 50 0.50 4.00 10.00 0.00 7.50 2.00 3.50 6.25 6.00 2.00 1.00 230.00 260.00 1.830 2.806
Interceptor 17.640 176 1.00 50 0.50 2.00 0.50 0.00 0.00 10.00 0.00 1.50 10.00 2.00 3.00 620.00 370.00 0.882 2.142
Multi role 18.300 183 1.00 50 0.50 4.00 2.00 0.00 1.00 8.50 0.00 3.00 11.75 2.00 5.00 450.00 550.00 1.342 2.525
Naval bomber 17.360 272 1.60 50 0.50 6.00 2.50 2.00 9.00 2.00 8.50 8.00 8.00 16.00 2.00 250.00 550.00 2.480 4.278
Rocket interceptor 21.600 162 1.10 42 0.42 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.404 4.320
Strategic bomber 20.740 366 2.00 50 0.50 2.00 0.50 11.00 0.00 2.00 0.00 12.00 9.50 3.00 3.00 250.00 1000.00 3.660 5.612
Tactical bomber 20.320 279 1.60 50 0.50 10.00 4.00 3.00 3.50 1.75 1.50 8.00 8.00 8.00 1.00 275.00 675.00 2.540 4.381
Transport plane 23.200 174 4.00 40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50 0.00 1.00 200.00 650.00 1.160 2.668

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 3.507 0.855 2.727 0.760 0.713 2.273 0.633 0.000 0.000 0.000 1.711 5.455 1.520 1.711 5.455 1.520 1.568 5.000 1.393
CAS 2.947 1.357 3.077 0.863 3.393 7.692 2.157 0.000 0.000 0.000 0.679 1.538 0.431 2.545 5.769 1.618 1.188 2.692 0.755
Interceptor 3.112 0.643 2.000 0.661 0.161 0.500 0.165 0.000 0.000 0.000 3.214 10.000 3.307 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 3.349 1.194 4.000 1.034 0.597 2.000 0.517 0.000 0.000 0.000 2.538 8.500 2.198 0.299 1.000 0.259 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 4.736 1.267 3.750 0.888 0.528 1.562 0.370 0.422 1.250 0.296 0.422 1.250 0.296 1.900 5.625 1.332 1.795 5.312 1.258
Rocket interceptor 3.499 0.572 1.818 0.349 0.286 0.909 0.175 0.000 0.000 0.000 2.858 9.091 1.747 0.286 0.909 0.175 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 7.591 0.263 1.000 0.216 0.066 0.250 0.054 1.449 5.500 1.186 0.263 1.000 0.216 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 5.677 1.761 6.250 1.445 0.705 2.500 0.578 0.528 1.875 0.433 0.308 1.094 0.253 0.616 2.188 0.506 0.264 0.938 0.217
Transport plane 4.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1942

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 14.406 264 1.10 60 0.55 3.00 2.50 0.00 6.00 6.00 5.50 6.25 9.00 3.00 4.00 350.00 510.00 1.617 2.499
CAS 13.640 223 1.30 55 0.55 4.00 10.00 0.00 7.50 2.00 3.50 6.25 6.00 2.00 1.00 230.00 260.00 1.860 2.852
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Interceptor 17.920 179 1.00 55 0.55 2.00 0.50 0.00 0.00 10.00 0.00 1.50 10.00 2.00 3.00 620.00 370.00 0.896 2.176
Multi role 18.600 186 1.00 55 0.55 4.00 2.00 0.00 1.00 8.50 0.00 3.00 11.75 2.00 5.00 450.00 550.00 1.364 2.567
Naval bomber 17.640 277 1.60 55 0.55 6.00 2.50 2.00 9.00 2.00 8.50 8.00 8.00 16.00 2.00 250.00 550.00 2.520 4.347
Rocket interceptor 22.000 165 1.10 45 0.45 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.430 4.400
Strategic bomber 21.080 372 2.00 55 0.55 2.00 0.50 11.00 0.00 2.00 0.00 12.00 9.50 3.00 3.00 250.00 1000.00 3.720 5.704
Tactical bomber 20.640 283 1.60 55 0.55 10.00 4.00 3.00 3.50 1.75 1.50 8.00 8.00 8.00 1.00 275.00 675.00 2.580 4.451
Transport plane 23.600 177 4.00 45 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50 0.00 1.00 200.00 650.00 1.180 2.714

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 3.812 0.787 2.727 0.729 0.656 2.273 0.607 0.000 0.000 0.000 1.574 5.455 1.458 1.574 5.455 1.458 1.443 5.000 1.336
CAS 3.044 1.314 3.077 0.849 3.285 7.692 2.122 0.000 0.000 0.000 0.657 1.538 0.424 2.464 5.769 1.592 1.150 2.692 0.743
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 3.211 0.623 2.000 0.651 0.156 0.500 0.163 0.000 0.000 0.000 3.114 10.000 3.255 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 3.460 1.156 4.000 1.018 0.578 2.000 0.509 0.000 0.000 0.000 2.457 8.500 2.162 0.289 1.000 0.254 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 4.890 1.227 3.750 0.874 0.511 1.562 0.364 0.409 1.250 0.291 0.409 1.250 0.291 1.841 5.625 1.311 1.738 5.312 1.238
Rocket interceptor 3.630 0.551 1.818 0.343 0.275 0.909 0.172 0.000 0.000 0.000 2.755 9.091 1.715 0.275 0.909 0.172 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 7.842 0.255 1.000 0.212 0.064 0.250 0.053 1.403 5.500 1.167 0.255 1.000 0.212 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 5.858 1.707 6.250 1.422 0.683 2.500 0.569 0.512 1.875 0.427 0.299 1.094 0.249 0.598 2.188 0.498 0.256 0.938 0.213
Transport plane 4.177 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1943

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 15.386 282 1.10 60 0.55 3.50 2.75 0.00 7.00 7.50 6.25 8.88 11.50 3.50 5.00 425.00 665.00 1.727 2.669
CAS 14.630 239 1.30 55 0.55 4.50 11.50 0.00 7.75 2.00 3.50 7.88 8.00 2.50 1.50 305.00 440.00 1.995 3.059
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Flying rocket 3.000 40 0.00 100 1.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 5000.00 380.00 0.500 2.300
Interceptor 19.180 191 1.00 55 0.55 2.50 0.75 0.00 0.00 12.00 0.00 2.75 13.00 2.50 4.00 780.00 570.00 0.959 2.329
Multi role 19.950 199 1.00 55 0.55 5.00 2.50 0.00 1.00 10.25 0.00 4.50 15.12 2.50 6.00 600.00 775.00 1.463 2.753
Naval bomber 18.900 297 1.60 55 0.55 6.50 2.75 2.00 10.00 2.00 9.25 9.50 10.00 22.00 2.50 325.00 575.00 2.700 4.658
Rocket interceptor 22.000 165 1.10 45 0.45 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.430 4.400
Strategic bomber 22.440 396 2.00 55 0.55 2.50 0.75 13.00 0.00 2.00 0.00 14.00 11.75 3.50 3.50 325.00 1050.00 3.960 6.072
Tactical bomber 21.920 301 1.60 55 0.55 11.50 4.50 3.50 3.75 1.75 1.50 9.50 10.00 11.00 1.50 350.00 700.00 2.740 4.727
Transport plane 24.400 183 4.00 45 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.25 0.00 1.50 200.00 725.00 1.220 2.806

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 4.348 0.805 3.182 0.796 0.632 2.500 0.626 0.000 0.000 0.000 1.725 6.818 1.706 1.610 6.364 1.592 1.437 5.682 1.422
CAS 3.502 1.285 3.462 0.890 3.283 8.846 2.275 0.000 0.000 0.000 0.571 1.538 0.396 2.213 5.962 1.533 0.999 2.692 0.693
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flying rocket 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 916.667 39.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 3.679 0.680 2.500 0.760 0.204 0.750 0.228 0.000 0.000 0.000 3.262 12.000 3.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 3.980 1.256 5.000 1.186 0.628 2.500 0.593 0.000 0.000 0.000 2.575 10.250 2.431 0.251 1.000 0.237 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 5.613 1.158 4.062 0.883 0.490 1.719 0.374 0.356 1.250 0.272 0.356 1.250 0.272 1.781 6.250 1.359 1.648 5.781 1.257
Rocket interceptor 3.630 0.551 1.818 0.343 0.275 0.909 0.172 0.000 0.000 0.000 2.755 9.091 1.715 0.275 0.909 0.172 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 8.886 0.281 1.250 0.249 0.084 0.375 0.075 1.463 6.500 1.296 0.225 1.000 0.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 6.607 1.741 7.188 1.540 0.681 2.812 0.603 0.530 2.188 0.469 0.265 1.094 0.234 0.568 2.344 0.502 0.227 0.938 0.201
Transport plane 4.465 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1944

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 16.072 295 1.10 65 0.60 3.50 2.75 0.00 7.00 7.50 6.25 9.88 12.50 3.50 5.00 475.00 640.00 1.804 2.788
CAS 15.070 246 1.30 60 0.60 7.50 14.50 0.00 7.75 2.00 3.50 7.88 8.50 2.50 1.50 355.00 390.00 2.055 3.151
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Flying rocket 3.090 41 0.00 100 1.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 5000.00 405.00 0.515 2.369
Interceptor 19.740 197 1.00 60 0.60 2.50 0.75 0.00 0.00 15.00 0.00 3.75 14.00 2.50 4.00 880.00 520.00 0.987 2.397
Multi role 20.550 205 1.00 60 0.60 5.00 2.50 0.00 1.00 12.25 0.00 5.50 16.12 2.50 6.00 700.00 725.00 1.507 2.836
Naval bomber 19.460 305 1.60 60 0.60 6.50 2.75 2.00 13.00 2.00 9.25 9.50 10.50 22.00 2.50 375.00 525.00 2.780 4.796
Rocket interceptor 22.400 168 1.10 48 0.48 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.456 4.480
Strategic bomber 22.950 405 2.00 60 0.60 2.50 0.75 13.00 0.00 2.00 0.00 14.00 12.25 3.50 3.50 375.00 1000.00 4.050 6.210
Tactical bomber 22.720 312 1.60 60 0.60 16.50 9.50 3.50 5.75 1.75 1.50 9.50 10.50 11.00 1.50 400.00 650.00 2.840 4.899
Transport plane 24.800 186 4.00 50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.25 0.00 1.50 200.00 725.00 1.240 2.852

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 4.744 0.738 3.182 0.762 0.580 2.500 0.599 0.000 0.000 0.000 1.581 6.818 1.633 1.475 6.364 1.524 1.317 5.682 1.361
CAS 3.716 2.018 5.769 1.441 3.902 11.154 2.785 0.000 0.000 0.000 0.538 1.538 0.384 2.085 5.962 1.489 0.942 2.692 0.672
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flying rocket 0.127 0.000 0.000 0.000 0.000 903.321 39.875 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 3.897 0.642 2.500 0.739 0.192 0.750 0.222 0.000 0.000 0.000 3.849 15.000 4.433 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 4.223 1.184 5.000 1.151 0.592 2.500 0.576 0.000 0.000 0.000 2.901 12.250 2.821 0.237 1.000 0.230 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 5.951 1.092 4.062 0.858 0.462 1.719 0.363 0.336 1.250 0.264 0.336 1.250 0.264 2.185 8.125 1.716 1.554 5.781 1.221
Rocket interceptor 3.763 0.531 1.818 0.337 0.266 0.909 0.168 0.000 0.000 0.000 2.657 9.091 1.685 0.266 0.909 0.168 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 9.295 0.269 1.250 0.244 0.081 0.375 0.073 1.399 6.500 1.267 0.215 1.000 0.195 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 7.098 2.325 10.312 2.132 1.338 5.938 1.228 0.493 2.188 0.452 0.247 1.094 0.226 0.810 3.594 0.743 0.211 0.938 0.194
Transport plane 4.613 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1945

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 16.856 309 1.10 65 0.60 4.00 3.00 0.00 8.00 9.00 7.00 11.50 14.00 4.00 6.00 500.00 670.00 1.892 2.924
CAS 15.840 259 1.30 60 0.60 8.00 16.00 0.00 8.00 2.00 3.50 9.50 10.00 3.00 2.00 380.00 420.00 2.160 3.312
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Flying rocket 3.180 42 0.00 100 1.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 5000.00 430.00 0.530 2.438
Interceptor 20.720 207 1.00 60 0.60 3.00 1.00 0.00 0.00 17.00 0.00 4.00 16.00 3.00 5.00 940.00 570.00 1.036 2.516
Multi role 21.600 216 1.00 60 0.60 6.00 3.00 0.00 1.00 14.00 0.00 6.00 18.50 3.00 7.00 750.00 800.00 1.584 2.981
Naval bomber 20.580 323 1.60 60 0.60 7.00 3.00 2.00 14.00 2.00 10.00 11.00 12.00 28.00 3.00 400.00 600.00 2.940 5.072
Rocket interceptor 22.400 168 1.10 48 0.48 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.456 4.480
Strategic bomber 24.140 426 2.00 60 0.60 3.00 1.00 15.00 0.00 2.00 0.00 16.00 14.00 4.00 4.00 400.00 1100.00 4.260 6.532
Tactical bomber 23.840 327 1.60 60 0.60 18.00 10.00 4.00 6.00 1.75 1.50 11.00 12.00 14.00 2.00 425.00 725.00 2.980 5.141
Transport plane 25.600 192 4.00 50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 2.00 200.00 800.00 1.280 2.944

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 5.219 0.766 3.636 0.831 0.575 2.727 0.623 0.000 0.000 0.000 1.725 8.182 1.869 1.533 7.273 1.661 1.341 6.364 1.453
CAS 4.106 1.948 6.154 1.462 3.897 12.308 2.924 0.000 0.000 0.000 0.487 1.538 0.365 1.948 6.154 1.462 0.852 2.692 0.640
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flying rocket 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 889.996 40.431 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 4.293 0.699 3.000 0.845 0.233 1.000 0.282 0.000 0.000 0.000 3.960 17.000 4.786 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 4.666 1.286 6.000 1.314 0.643 3.000 0.657 0.000 0.000 0.000 3.001 14.000 3.067 0.214 1.000 0.219 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 6.656 1.052 4.375 0.874 0.451 1.875 0.374 0.301 1.250 0.250 0.301 1.250 0.250 2.104 8.750 1.747 1.503 6.250 1.248
Rocket interceptor 3.763 0.531 1.818 0.337 0.266 0.909 0.168 0.000 0.000 0.000 2.657 9.091 1.685 0.266 0.909 0.168 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 10.284 0.292 1.500 0.278 0.097 0.500 0.093 1.459 7.500 1.390 0.194 1.000 0.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 7.815 2.303 11.250 2.217 1.280 6.250 1.231 0.512 2.500 0.493 0.224 1.094 0.216 0.768 3.750 0.739 0.192 0.938 0.185
Transport plane 4.915 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1946

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 17.444 320 1.10 70 0.65 4.00 3.00 0.00 8.00 9.00 7.00 11.50 14.00 4.00 6.00 500.00 670.00 1.958 3.026
CAS 16.060 262 1.30 65 0.65 8.00 16.00 0.00 8.00 2.00 3.50 9.50 10.00 3.00 2.00 380.00 420.00 2.190 3.358
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Flying rocket 3.180 42 0.00 100 1.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 5000.00 430.00 0.530 2.438
Interceptor 21.140 211 1.00 65 0.75 3.00 1.00 0.00 0.00 17.00 0.00 4.00 16.00 3.00 5.00 940.00 570.00 1.057 2.567
Multi role 22.050 220 1.00 65 0.75 6.00 3.00 0.00 1.00 14.00 0.00 6.00 18.50 3.00 7.00 750.00 800.00 1.617 3.043
Naval bomber 20.860 327 1.60 65 0.65 7.00 3.00 2.00 14.00 2.00 10.00 11.00 12.00 28.00 3.00 400.00 600.00 2.980 5.141
Rocket interceptor 22.800 171 1.10 51 0.51 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.482 4.560
Strategic bomber 24.480 432 2.00 65 0.65 3.00 1.00 15.00 0.00 2.00 0.00 16.00 14.00 4.00 4.00 400.00 1100.00 4.320 6.624
Tactical bomber 24.160 332 1.60 65 0.65 18.00 10.00 4.00 6.00 1.75 1.50 11.00 12.00 14.00 2.00 425.00 725.00 3.020 5.210
Transport plane 26.000 195 4.00 55 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 2.00 200.00 800.00 1.300 2.990

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 5.589 0.716 3.636 0.803 0.537 2.727 0.602 0.000 0.000 0.000 1.610 8.182 1.806 1.431 7.273 1.605 1.252 6.364 1.404
CAS 4.221 1.895 6.154 1.442 3.791 12.308 2.884 0.000 0.000 0.000 0.474 1.538 0.360 1.895 6.154 1.442 0.829 2.692 0.631
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flying rocket 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 889.996 40.431 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 4.469 0.671 3.000 0.828 0.224 1.000 0.276 0.000 0.000 0.000 3.804 17.000 4.691 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 4.862 1.234 6.000 1.288 0.617 3.000 0.644 0.000 0.000 0.000 2.879 14.000 3.004 0.206 1.000 0.215 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 6.838 1.024 4.375 0.862 0.439 1.875 0.369 0.292 1.250 0.246 0.292 1.250 0.246 2.047 8.750 1.724 1.462 6.250 1.231
Rocket interceptor 3.899 0.513 1.818 0.331 0.256 0.909 0.166 0.000 0.000 0.000 2.565 9.091 1.655 0.256 0.909 0.166 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 10.575 0.284 1.500 0.274 0.095 0.500 0.091 1.418 7.500 1.371 0.189 1.000 0.183 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 8.026 2.243 11.250 2.187 1.246 6.250 1.215 0.498 2.500 0.486 0.218 1.094 0.213 0.748 3.750 0.729 0.187 0.938 0.182
Transport plane 5.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1947

Unit IC Time MP Org Morale Soft Att. Hard Att. Strat Att. Sea Att. Air Att. Sub Att. Surface Def. Air Def. Surface Det. Air Det. Speed Range Supply Cons. Fuel Cons.
CAG 18.326 336 1.10 70 0.65 4.50 3.25 0.00 9.00 10.50 7.75 14.12 16.50 4.50 7.00 575.00 675.00 2.057 3.179
CAS 16.940 277 1.30 65 0.65 8.50 17.50 0.00 8.25 2.00 3.50 11.12 12.00 3.50 2.50 455.00 400.00 2.310 3.542
Flying bomb 2.000 30 0.00 100 1.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00 650.00 300.00 0.500 1.150
Flying rocket 3.270 43 0.00 100 1.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 5000.00 455.00 0.545 2.507
Interceptor 22.260 222 1.00 65 0.75 3.50 1.25 0.00 0.00 19.00 0.00 5.25 19.00 3.50 6.00 1100.00 570.00 1.113 2.703
Multi role 23.250 232 1.00 65 0.75 7.00 3.50 0.00 1.00 15.75 0.00 7.50 21.88 3.50 8.00 900.00 825.00 1.705 3.208
Naval bomber 22.120 347 1.60 65 0.65 7.50 3.25 2.00 15.00 2.00 10.75 12.50 14.00 34.00 3.50 475.00 625.00 3.160 5.451
Rocket interceptor 22.800 171 1.10 51 0.51 2.00 1.00 0.00 1.00 10.00 0.00 1.00 12.00 1.00 6.00 1000.00 150.00 1.482 4.560
Strategic bomber 25.840 456 2.00 65 0.65 3.50 1.25 17.00 0.00 2.00 0.00 18.00 16.25 4.50 4.50 475.00 1150.00 4.560 6.992
Tactical bomber 25.440 349 1.60 65 0.65 19.50 10.50 4.50 6.25 1.75 1.50 12.50 14.00 17.00 2.50 500.00 750.00 3.180 5.486
Transport plane 26.800 201 4.00 55 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.75 0.00 2.50 200.00 875.00 1.340 3.082

Derived statistics

Unit kICd Soft Att./kICd Soft Att./MP Soft Att./Cons. Hard Att./kICd Hard Att./MP Hard Att./Cons. Strat. Att./kICd Strat. Att./MP Strat. Att./Cons. Air Att./kICd Air Att./MP Air Att./Cons. Sea Att./kICd Sea Att./MP Sea Att./Cons. Sub Att./kICd Sub Att./MP Sub Att./Cons.
CAG 6.169 0.730 4.091 0.859 0.527 2.955 0.621 0.000 0.000 0.000 1.702 9.545 2.005 1.459 8.182 1.719 1.256 7.045 1.480
CAS 4.696 1.810 6.538 1.452 3.727 13.462 2.990 0.000 0.000 0.000 0.426 1.538 0.342 1.757 6.346 1.410 0.745 2.692 0.598
Flying bomb 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 1333.333 48.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flying rocket 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 876.750 40.957 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interceptor 4.955 0.706 3.500 0.917 0.252 1.250 0.328 0.000 0.000 0.000 3.834 19.000 4.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Multi role 5.406 1.295 7.000 1.425 0.647 3.500 0.712 0.000 0.000 0.000 2.914 15.750 3.205 0.185 1.000 0.204 0.000 0.000 0.000
Naval bomber 7.689 0.975 4.688 0.871 0.423 2.031 0.377 0.260 1.250 0.232 0.260 1.250 0.232 1.951 9.375 1.742 1.398 6.719 1.248
Rocket interceptor 3.899 0.513 1.818 0.331 0.256 0.909 0.166 0.000 0.000 0.000 2.565 9.091 1.655 0.256 0.909 0.166 0.000 0.000 0.000
Strategic bomber 11.783 0.297 1.750 0.303 0.106 0.625 0.108 1.443 8.500 1.472 0.170 1.000 0.173 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tactical bomber 8.899 2.191 12.188 2.250 1.180 6.562 1.212 0.506 2.812 0.519 0.197 1.094 0.202 0.702 3.906 0.721 0.169 0.938 0.173
Transport plane 5.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000